Σύσταση Δ.Σ. σε Σώμα

15 Δεκ 2023
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι την 13/12/2023, συνήλθαν στα Γραφεία του Συλλόγου, τα επτά εκλεγέντα τακτικά Μέλη για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και μετά από μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκαν σε Σώμα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.