Έκτακτη Γενική Συνέλευση

02 Οκτ 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι/-ισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σας καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (2ος όροφος), με την εξής θεματολογία:

- Εξαίρεση του Διοικητικού Προσωπικού από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
- Συνθήκες εργασίας - καθημερινότητας και προτάσεις για βελτιστοποίησή τους.
- Προσωπική διαφορά των νέων υπαλλήλων.
- Πορεία επιδόματος (Κέντρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων).
- Απόρριψη αιτήσεων συναδέλφων για τη μετάταξή τους στον κλάδο ΠΕ Νομικής.
- Τροποποίηση καταστατικού Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΣΚ.
- Προτάσεις επί των άνω θεμάτων.
- Λοιπά θέματα

Στη ΓΣ έχει κληθεί και η ΟΣΥΟ.

     Η Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα Αλεξίου                                              Ζωή Παπαδοπούλου